Jak osoba prawna może odliczyć kwotę darowizny od podatku.


Informujemy, iż istnieje możliwość przekazywania darowizn na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego. Oprócz oczywistych korzyści społecznych płynących ze wsparcia największej wychowawczej organizacji pożytku publicznego w Polsce, jest to również sposób na zmniejszenie kwoty stanowiącej podstawę do naliczenia podatku dochodowego od osób prawnych.

Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18, ust. 1, pkt 1) mówi, że podstawę opodatkowania stanowi dochód ustalony po odliczeniu darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze działań publicznych.

O harcerzach nie trzeba wiele mówić - wystarczy wspomnieć, że od stu lat pełnią społeczną służbę na rzecz wychowania dzieci i młodzieży, organizują letni wypoczynek. W mijającym roku harcerska służba była szczególnie widoczna w czasie żałoby narodowej po 10 kwietnia oraz w czasie powodzi.

Aby uniknąć wyższego wymiaru podatku wystarczy przekazać darowiznę do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu na konto w banku PKO BP SA:


dane odbiorcy:

Związek Harcerstwa Polskiego Główna Kwatera
ul. M. Konopnickiej 6
00-491 Warszawa

nr rachunku:
33 1020 1042 0000 8102 0235 7622

Ważne jest, aby darowizna została przekazana przelewem bankowym. Związek Harcerstwa Polskiego zapewnia profesjonalną współpracę, w tym także wystawienie aktu potwierdzającego dokonanie darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego w celu przedstawienia urzędowi skarbowemu.

hm. Paweł Chmielewski

kierownik Wydziału Pozyskiwania Środków