Jak osoba fizyczna może odliczyć kwotę darowizny od podatku.


Informujemy, iż istnieje możliiwość przekazywania darowizn na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego. Oprócz oczywistych korzyści społecznych płynących ze wsparcia największej wychowawczej organizacji pożytku publicznego w Polsce, jest to również sposób na zmniejszenie kwoty stanowiącej podstawę do naliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26, ust. 1, pkt 9) mówi, że podstawę opodatkowania stanowi dochód ustalony po odliczeniu darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze działań publicznych.

O harcerzach nie trzeba wiele mówić - wystarczy wspomnieć, że od stu lat pełnią społeczną służbę na rzecz wychowania dzieci i młodzieży, organizują letni wypoczynek. W mijającym roku harcerska służba była szczególnie widoczna w czasie żałoby narodowej po 10 kwietnia oraz w czasie powodzi.

Aby uniknąć wyższego wymiaru podatku wystarczy przekazać darowiznę do wysokości nieprzekraczającej 6% dochodu.

dane odbiorcy:

Związek Harcerstwa Polskiego Główna Kwatera
ul. M. Konopnickiej 6
00-491 Warszawa

PKO BP SA
nr rachunku:
33 1020 1042 0000 8102 0235 7622

Ważne jest, aby darowizna została przekazana przelewem bankowym. Związek Harcerstwa Polskiego zapewnia profesjonalną współpracę, w tym także wystawienie aktu potwierdzającego dokonanie darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego w celu przedstawienia urzędowi skarbowemu.

Za wszystkie dokonane darowizny serdecznie dziękujemy.

hm. Paweł Chmielewski
kierownik Wydziału Pozyskiwania Środków