Jak wpłacać 80 zł

Poniżej zamieszczamy wzór przelewu - prosimy o zwrócenie uwagi na TYTUŁ przelewu.


PKO BP S. A.:

dane odbiorcy:
Związek Harcerstwa Polskiego Główna Kwatera
ul. M. Konopnickiej 6
00-491 Warszawa

nr rachunku:
33 1020 1042 0000 8102 0235 7622


Poniżej zamieszczamy wzór przelewu - prosimy o zwrócenie uwagi na TYTUŁ przelewu.

tl_files/80/wzor przelewu_darczynca80.JPG

hm. Lucjan Brudzyński
skarbnik ZHP