Jak znaleźć się na liście osób, które wspomogły ZHP

Instruktorzy, którzy chcą wesprzeć w trudnej chwili swoją macierzystą organizację, mogą wpłacić darowiznę na wyodrębnione w tym celu konto w banku PKO BP S.A.:

dane odbiorcy:
Związek Harcerstwa Polskiego Główna Kwatera
ul. M. Konopnickiej 6
00-491 Warszawa

nr rachunku:
33 1020 1042 0000 8102 0235 7622


Po dokonaniu wpłaty prosimy o przesłanie na adres 80@zhp.pl informacji, że wpłata została dokonana oraz dane osoby wspierającej (stopień, imię, nazwisko, ew. pełniona funkcja zawodowa, społeczna, nazwa firmy).


Nie ma potrzeby dołączania dowodu wpłaty, gdyż będą one uwidocznione na rachunku bankowym.

Dane darczyńców nie zgłoszone na ww. maila, nie zostaną upublicznione.

Zachęcamy do pobrania ze strony tapet na pulpit  z grafiką akcji odpowiedzialnie ku przyszłości :)