Wrzesień 2011

Nakręć się z nami na finanse i wygrywaj nagrody!

2011-09-26 16:04 przez Justyna Sikorska

Druhny i Druhowie!

Dajcie się porwać w świat finansów! Weźcie udział w konkursie organizowanym przez Skarbnika ZHP „Nakręć (się na) finanse" i wygrywajcie atrakcyjne nagrody.

Celem konkursu jest uświadomienie wagi wychowania ekonomicznego w Związku Harcerstwa Polskiego poprzez nakręcenie filmu o tematyce związanej z finansami ZHP i wychowaniem ekonomicznym.

Konkurs jest skierowany do hufców, szczepów, związków drużyn, gromad zuchowych, drużyn harcerskich, starszoharcerskich, wędrowniczych oraz kręgów Związku Harcerstwa Polskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu!

 

Materiały do pobrania:

-regulamin konkursu

-formularz zgłoszeniowy

 

Druhny i Druhowie do dzieła!

 

Zespół „80"

 

 

Po prostu jawność!

2011-09-02 14:41 przez Justyna Sikorska

Zapraszamy do zapoznania się z felietonem skarbnika ZHP hm. Lucjana Brudzyńskiego oraz kierownika Wydziału Pozyskiwania Środków GK ZHP hm. Pawła Chmielewskiego na temat jawności finansowej w ZHP. Dotyczy on głównie hufców, w kontekście zbliżających się zjazdów, ale problem dotyczy każdego szczebla naszej organizacji.  

 

 

Po prostu jawność

 

Felieton dotyczy jawności finansowej w hufcu. Aby dowieść, że jesteśmy uprawnieni do pisania na temat jawności na każdym szczeblu naszej organizacji, skupmy się przez chwilę na znanej wszystkim „osiemdziesiątce". Zanim Rada Naczelna mogła zastanowić się nad kwestią dodatkowej składki, zanim tak pomysł w ogóle powstał, musiało pojawić się pewne tło. Takim tłem jest nieograniczony dostęp do informacji na temat finansów szczebla centralnego ZHP. W każdej chwili możemy zajrzeć do sprawozdań finansowych (na stronie www.sprawozdania.zhp.pl znajdują się sprawozdania od 2005 r.) - nie jest to tylko wymóg, jaki musi spełnić organizacja pożytku publicznego, jest to przede wszystkim przejaw polityki jawności i transparentności. Intuicja podpowiada, że jawność nie jest dobra - wszystko, co o nas wiadomo, może być wykorzystane przeciwko nam. Zasada sprawdza się we wrogiej relacji. Tymczasem ZHP nie upatruje wrogów. Przeciwnie, w trudnej sytuacji finansowej jedynie pełna i rzetelna informacja pozwoli na opracowanie środków zaradczych i planu naprawczego, który będziemy mogli realizować wspólnie - z wszystkimi organami władz naczelnych, władzami chorągwi i hufców, z wszystkimi instruktorami. W tej sytuacji możemy być pewni, że nie wypadnie nam „trup z szafy" oraz, że wszystko, co o nas wiadomo, może nam tylko pomóc.(...)

 

Całość czytaj tutaj.

 

 

Miłej lektury

Zespół "80"