Sierpień 2011

Gry ekonomiczne na początek roku harcerskiego!

2011-08-12 11:53 przez Justyna Sikorska

Początek roku za pasem, za chwilę każda drużyna rozpocznie podsumowanie lata i wkroczy w nowy rok harcerski.  Wykorzystajmy ten okres również na głębsze przemyślenia dotyczące całego Związku Harcerstwa Polskiego, jego sytuacji, wydarzeń, które miały miejsce w ostatnich miesiącach, a nawet latach.

We wrześniu  rozpoczną się zjazdy hufców, przed członkami ZHP, mającymi czynne prawo wyborcze, stoi bardzo ważne zadanie, jakim jest wybór nowych władz hufca oraz opracowanie i zatwierdzenie koncepcji działania hufca na najbliższe cztery lata. W grudniu 2011 r. czeka nas 37 Nadzwyczajny Zjazd ZHP, który obradować będzie nad zmianą Statutu, programem i strategią ZHP na lata 2012-2017. Koniec tego roku to także zakończenie obchodów stulecia harcerstwa. Te wszystkie wydarzenia skłaniać powinny nas do refleksji.

Nasz „Zespół 80”, najmocniej zaangażowany w poprawę sytuacji finansowej ZHP, postanowił kolejny raz wyjść naprzeciw tematowi tabu, jakim jest problematyka ekonomiczna naszej organizacji. Proponujemy Wam, Druhny i Druhowie, dwie gry terenowe skierowane do harcerzy i harcerzy starszych. Gry pomogą Wam w bardzo łatwy i zabawny sposób zaznajomić harcerzy z tematyką finansów ZHP i przyjętym planem naprawczym. Coś, co ubrane w oficjalne ramy dokumentów jest dla wielu z nas nie do przebrnięcia, spróbowaliśmy przedstawić w formie wręcz rozrywkowej, przyjaznej dla wszystkich.

Autorką gier jest pwd. Joanna Karczewska z Hufca Sopot (Chorągiew Gdańska ZHP). Serdecznie dziękujemy druhnie Asi za współpracę i innowacyjne podejście do tematu finansów.

Zachęcamy do przeprowadzenia gier w drużynach!

Gra dla harcerzy starszych

Gra dla harcerzy

 Zespół „80”

 

 

Składka 80 darowizną

2011-08-11 15:37 przez Aleksandra Joniec-Kur

Do końca lipca instruktorzy, którzy wpłacili "składkę 80" (zgodnie z uchwałą Rady Naczelnej) wskazywali adresy lub numery kont, na które należy dokonać zwrotu wpłaconej przez nich kwoty.
Wielu instruktorów podjęło jednak decyzję o przekazaniu Związkowi Harcerstwa Polskiego wpłaconej składki jako darowizny. Zgodnie z Decyzją Naczelnika ZHP i Skarbnika ZHP nr 20/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. w osiemdziesięciozłotowe składki, które są darowiznami, wpłacone przez instruktorów ZHP od 5 marca do 17 maja 2011 r., zostaną przeznaczone na realizowane przez ZHP statutowe cele pożytku publicznego, stosownie do postanowienia art. 26 ust. 1 pkt. 9/ ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
W sierpniu harcerskie komendy przekazują na rachunek bankowy nr 33 1020 1042 0000 8102 0235 7622  (PKO BP I O w Warszawie) Głównej Kwatery ZHP wpłaty przekwalifikowane na darowiznę.
Darowizny w wysokości 80 zł  (lub większe, w zależności od możliwości dorosłych członków ZHP i naszych przyjaciół) można nadal wpłacać na powyższe konto lub za pośrednictwem harcerskich komend.

Zespół 80