Lipiec 2011

DAROWIZNA ON-LINE!

2011-07-08 08:46 przez Aleksandra Joniec-Kur

Informujemy, że od dnia 7 lipca 2011r. udostępniamy możliwość dokonania darowizny na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego poprzez bezpieczny serwis płatności on-line DOTPAY.

Zachęcamy do skorzystania z tej opcji, dzięki której przekazanie dobrowolnej wpłaty na rzecz ZHP jest bardzo proste.

Za wszystkie dokonane wpłaty na rzecz ZHP dziękujemy i przesyłamy wszystkim harcerskie pozdrowienie CZUWAJ!

 Zespół "80"

Decyzja Naczelnika ZHP i Skarbnika ZHP nr 20/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie księgowania jednorazowej indywidualnej składki członkowskiej wniesionej przez instruktorów ZHP

2011-07-01 15:02 przez Aleksandra Joniec-Kur

Informuję, że Naczelnik ZHP i Skarbnik ZHP podjęli decyzję dotyczącą księgowania jednorazowej indywidualnej składki członkowskiej wniesionej przez instruktorów ZHP.

W decyzji czytamy:

„Naczelnik ZHP i Skarbnik ZHP (...):

1)   zwracają się z prośbą do wszystkich instruktorów ZHP, którzy dokonali wpłaty  składki dodatkowej w wysokości 80,00 zł lub innej, o wskazanie  w terminie do 31 lipca 2011 r. właściwym jednostkom organizacyjnym  ZHP adresu lub nr konta, na które należy dokonać zwrotu wpłaconej przez nich kwoty

2)   podejmują decyzję, że z powodu niewskazania przez instruktora adresu lub nr konta w terminie do 31 lipca 2011 r., wpłaty dokonane przez instruktorów ZHP w terminie od 5 marca - 17 maja 2011 r. zostaną uznane za darowiznę i przeznaczone na realizowane przez ZHP statutowe cele pożytku publicznego, stosownie do postanowienia art. 26 ust. 1 pkt. 9/ ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

3)   zobowiązują harcerskie komendy do przekazania w terminie do 14 sierpnia 2011 r. na rachunek bankowy nr 33 1020 1042 0000 8102 0235 7622  (PKO BP IO/w Warszawie) Głównej Kwatery ZHP wpłaty przekwalifikowanej na darowiznę.

 

Treść decyzji dostępna jest na www.dokumnety.zhp.pl

W związku z ww. decyzją informuję, że prośba  skierowana dnia 13.06.2011 r.  
dot. oświadczeń o przeksięgowaniu  na darowiznę wpłaconej „składki 80" jest nieaktualna, a była uwarunkowana brakiem uregulowań wewnątrzorganizacyjnych, dotyczących jednorazowej indywidualnej składki („składki 80") wniesionej przed 17 maja 2011 r.

Proszę Biura Chorągwi ZHP o niezwłoczne  przekazanie informacji podległym hufcom.

 

hm. Lucjan BRUDZYŃSKI, skarbnik ZHP