Czerwiec 2011

Promocja na koszulki "ODPOWIEDZIALNIE Q PRZYSZŁOŚCI"

2011-06-15 22:13 przez Aleksandra Joniec-Kur


Zachęcamy do zakupu w Składnicy Harcerskiej 4 Żywioły koszulek związanych z akcją „odpowiedzialnie ku przyszłości". Część dochodu z koszulek przeznaczona jest na wsparcie akcji.

Koszulki wspaniale nadają się do noszenia podczas wszelkich akcji harcerskich w tym podczas Harcerskiej Akcji Letniej, która już za pasem!

Cena koszulki wynosi 25 zł za sztukę.
Przy zamówieniach od 10 szt - zniżka - cena za sztukę wynosi 24 zł.

Koszulki zostały przygotowane w dwóch rodzajach: damskim i męskim, w kolorach zielonym i fioletowym.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą i zakupu koszulek.

Zamówienia prosimy kierować do Składnicy Harcerskiej 4 Żywioły na adres mailowy zamowienia@4zywioly.pl

UWAGA! PRZY ZAKUPIE KOSZULEK NIE SĄ UWZGLĘDNIANE INNE RABATY!

KOSZULKI DAMSKIE

tl_files/80/koszulki_damskie80.jpg

KOSZULKI MĘSKIE

tl_files/80/koszulki_meskie80.jpg


LOGO

tl_files/80/she_druk_110411D.jpg


tl_files/80/he_druk_110411D.jpg
Zespół „80"

 

Pakiet materiałów "ODPOWIEDZIALNIE KU PRZYSZŁOŚCI"

2011-06-10 12:58 przez Justyna Sikorska

Druhny i Druhowie!

Przekazujemy pakiet materiałów promocyjnych (zakładka materiały do pobrania) dotyczących  akcji odpowiedzialnie ku przyszłości (akcji „80").

Zachęcamy wszystkich do przesyłania swoich pomysłów  i zrealizowanych działań związanych z akcją na adres 80@zhp.pl. Będziemy je publikować na stronie www.80.zhp.pl.

W pakiecie materiałów promocyjnych znajdują się:
  • Film - o trudzie gromadzenia funduszy. Film można zamieścić na stronie chorągwi, stronach hufców, można go także wyświetlać na zbiórkach, spotkaniach, konferencjach, zlotach itd., zamieścić na Facebooku (profil chorągwiany, hufcowy, indywidualne profile instruktorów)
  • Plakat, który można wydrukować w kolorze lub w odcieniach szarości i powiesić w chorągwi, hufcach, harcówkach

 

  • Ulotka, którą można wyłożyć, rozdawać w  siedzibach  chorągwi, hufców, jednostkom organizacyjnym, rodzicom, dołączać do materiałów  informacyjnych, promocyjnych i reklamowych
  • Grafiki
-  „świnka skarbonka" i „z workiem pieniędzy"
Grafiki można wykorzystać do materiałów promocyjnych, a także jako tapety na pulpit -  niech jak najwięcej osób w chorągwiach, hufcach, szczepach, kręgach, drużynach ustawi je jako tło pulpitu
w komputerze.

  • Stopka do ustawienia w mailach wychodzących
Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i propozycje. Zapraszamy do współpracy.
Z góry serdecznie dziękuję za deklarowane, lecz jeszcze goręcej za faktyczne zaangażowanie w „akcję 80".

hm. Lucjan Brudzyński, skarbnik ZHP wraz z  Zespołem „80"

ZHP – odpowiedzialnie ku przyszłości

2011-06-01 17:18 przez Justyna Sikorska

 

tl_files/80/download/harcerz_haslo_stempel2.jpg

W dniu 24 maja 2011 r. Przewodniczący ZHP, Naczelnik ZHP, Przewodnicząca CKR ZHP oraz Przewodniczący NSH, a także wszyscy komendanci chorągwi ZHP podjęli decyzję o zwróceniu się do członków Związku Harcerstwa Polskiego z apelem o dobrowolną wpłatę na poczet spłaty zobowiązań ZHP. (tu czytaj całość apelu)

W ostatnich miesiącach byliśmy świadkami burzliwej dyskusji o obowiązkach członków ZHP względem organizacji, wielokrotnie w jej trakcie podnoszono argument dobrowolności
i wzajemności oddziaływań o charakterze pozytywnym, przeciwstawiając te cechy metody harcerskiej charakterowi przymusu wynikającego z uchwał władz ZHP. Wskazywano na potrzebę wzbudzenia wśród harcerzy i instruktorów poczucia solidarnej odpowiedzialności za nasze stowarzyszenie.

Dziś mamy okazję odpowiedzieć na apel przedstawicieli władz ZHP w tym właśnie duchu.

Nikt nie przymusza do wykonania ciężkiego obowiązku, nikt nie argumentuje za jego ważkością.

Dziś możemy z poczucia stanowienia o naszym Związku uczynić gest prawdziwie wymierny - możemy wesprzeć organizację w celu jej oddłużenia.

 Druhny i Druhowie!

Daję słowo, że przekazane środki zostaną wydatkowane zgodnie z ideą „uchwały 80". Żadna z przekazanych złotówek nie zostanie przeniesiona na inny rachunek bankowy, a całość zebranych funduszy posłuży wykupieniu komercyjnych weksli inwestycyjno - terminowych oraz spłacie zobowiązań publicznoprawnych.

Dlatego też, nie proponuję nowej akcji promocyjnej. Skorzystajmy z istniejącego rozgłosu „akcji 80", jednak tym razem z pozytywnym wydźwiękiem.

Po raz kolejny pokażmy, że w harcerstwie nie ma przedsięwzięć zbyt trudnych do realizacji
i nie ma kłopotów zbyt zawiłych, aby je pozytywnie rozwiązać.

 Moi Drodzy, gorąco Was namawiam do poparcia apelu i do aktywnego włączenia się w „akcję 80"!

hm. Lucjan Brudzyński, skarbnik ZHP