Podsumowanie Akcji "80"

2011-12-18 20:06

Informujemy, że akcja „80" dobiegła końca.

Wkrótce podamy wynik finansowy. Obecnie oczekujemy na przekazanie przez Chorągwie ZHP środków z wpłat dokonanych bezpośrednio w hufcach i chorągwiach.

Po  uzgodnieniu przez prezydia władz naczelnych ZHP podane zostaną cel i sposób wydatkowania środków pochodzących z akcji „80".

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy okazali wsparcie  i zaangażowanie na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego.

 

„Zespół 80"

Wróć