Po prostu jawność!

2011-09-02 14:41

Zapraszamy do zapoznania się z felietonem skarbnika ZHP hm. Lucjana Brudzyńskiego oraz kierownika Wydziału Pozyskiwania Środków GK ZHP hm. Pawła Chmielewskiego na temat jawności finansowej w ZHP. Dotyczy on głównie hufców, w kontekście zbliżających się zjazdów, ale problem dotyczy każdego szczebla naszej organizacji.  

 

 

Po prostu jawność

 

Felieton dotyczy jawności finansowej w hufcu. Aby dowieść, że jesteśmy uprawnieni do pisania na temat jawności na każdym szczeblu naszej organizacji, skupmy się przez chwilę na znanej wszystkim „osiemdziesiątce". Zanim Rada Naczelna mogła zastanowić się nad kwestią dodatkowej składki, zanim tak pomysł w ogóle powstał, musiało pojawić się pewne tło. Takim tłem jest nieograniczony dostęp do informacji na temat finansów szczebla centralnego ZHP. W każdej chwili możemy zajrzeć do sprawozdań finansowych (na stronie www.sprawozdania.zhp.pl znajdują się sprawozdania od 2005 r.) - nie jest to tylko wymóg, jaki musi spełnić organizacja pożytku publicznego, jest to przede wszystkim przejaw polityki jawności i transparentności. Intuicja podpowiada, że jawność nie jest dobra - wszystko, co o nas wiadomo, może być wykorzystane przeciwko nam. Zasada sprawdza się we wrogiej relacji. Tymczasem ZHP nie upatruje wrogów. Przeciwnie, w trudnej sytuacji finansowej jedynie pełna i rzetelna informacja pozwoli na opracowanie środków zaradczych i planu naprawczego, który będziemy mogli realizować wspólnie - z wszystkimi organami władz naczelnych, władzami chorągwi i hufców, z wszystkimi instruktorami. W tej sytuacji możemy być pewni, że nie wypadnie nam „trup z szafy" oraz, że wszystko, co o nas wiadomo, może nam tylko pomóc.(...)

 

Całość czytaj tutaj.

 

 

Miłej lektury

Zespół "80"

Wróć