Nakręć się z nami na finanse i wygrywaj nagrody!

2011-09-26 16:04

Druhny i Druhowie!

Dajcie się porwać w świat finansów! Weźcie udział w konkursie organizowanym przez Skarbnika ZHP „Nakręć (się na) finanse" i wygrywajcie atrakcyjne nagrody.

Celem konkursu jest uświadomienie wagi wychowania ekonomicznego w Związku Harcerstwa Polskiego poprzez nakręcenie filmu o tematyce związanej z finansami ZHP i wychowaniem ekonomicznym.

Konkurs jest skierowany do hufców, szczepów, związków drużyn, gromad zuchowych, drużyn harcerskich, starszoharcerskich, wędrowniczych oraz kręgów Związku Harcerstwa Polskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu!

 

Materiały do pobrania:

-regulamin konkursu

-formularz zgłoszeniowy

 

Druhny i Druhowie do dzieła!

 

Zespół „80"

 

 

Wróć