Gry ekonomiczne na początek roku harcerskiego!

2011-08-12 11:53

Początek roku za pasem, za chwilę każda drużyna rozpocznie podsumowanie lata i wkroczy w nowy rok harcerski.  Wykorzystajmy ten okres również na głębsze przemyślenia dotyczące całego Związku Harcerstwa Polskiego, jego sytuacji, wydarzeń, które miały miejsce w ostatnich miesiącach, a nawet latach.

We wrześniu  rozpoczną się zjazdy hufców, przed członkami ZHP, mającymi czynne prawo wyborcze, stoi bardzo ważne zadanie, jakim jest wybór nowych władz hufca oraz opracowanie i zatwierdzenie koncepcji działania hufca na najbliższe cztery lata. W grudniu 2011 r. czeka nas 37 Nadzwyczajny Zjazd ZHP, który obradować będzie nad zmianą Statutu, programem i strategią ZHP na lata 2012-2017. Koniec tego roku to także zakończenie obchodów stulecia harcerstwa. Te wszystkie wydarzenia skłaniać powinny nas do refleksji.

Nasz „Zespół 80”, najmocniej zaangażowany w poprawę sytuacji finansowej ZHP, postanowił kolejny raz wyjść naprzeciw tematowi tabu, jakim jest problematyka ekonomiczna naszej organizacji. Proponujemy Wam, Druhny i Druhowie, dwie gry terenowe skierowane do harcerzy i harcerzy starszych. Gry pomogą Wam w bardzo łatwy i zabawny sposób zaznajomić harcerzy z tematyką finansów ZHP i przyjętym planem naprawczym. Coś, co ubrane w oficjalne ramy dokumentów jest dla wielu z nas nie do przebrnięcia, spróbowaliśmy przedstawić w formie wręcz rozrywkowej, przyjaznej dla wszystkich.

Autorką gier jest pwd. Joanna Karczewska z Hufca Sopot (Chorągiew Gdańska ZHP). Serdecznie dziękujemy druhnie Asi za współpracę i innowacyjne podejście do tematu finansów.

Zachęcamy do przeprowadzenia gier w drużynach!

Gra dla harcerzy starszych

Gra dla harcerzy

 Zespół „80”

 

 

Wróć